Projekt Praca 30+ – zapraszamy do udziału w darmowych kursach zawodowych i stażach!!

Aktualności

Praca 30+

Projekt Praca 30+ Wsparcie aktywności zawodowej osób…

Projekt „Twoja Kwalifikacja edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych

„Projekt „Twoja Kwalifikacja – edukacja formalna i pozaformalna…

Baza Wiedzy – Praca Tymczasowa

Praca  tymczasowa  (leasing  pracowniczy) występuje w…

Jak znaleźć pierwszą pracę?

Młodzi ludzie nie mają lekko na rynku pracy. Dopiero rozpoczynają…

Referencje

„Dziękuję za zorganizowanie kursu Autocad i stażu! Po stażu udało mi się zostać w fajnej firmie i to w Ostrowcu!”

„Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie poświadcza, iż firma „Serwis Kadr” Tomasz Mazur świadczyła usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki. Powierzone zadanie wykonane było z należytą starością, zgodnie z oczekiwaniami zarówno klientów jak i ośrodka. Współpracę oceniam pozytywnie. Uwzględniając umiejętności organizacyjne pracowników firmy, ich zdolność dostosowania się do potrzeb i oczekiwań środowiska polecam firmę jako odpowiedzialnego i rzetelnego partnera”

„Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą Serwis Kadr oraz możemy polecić ww. firmę jako rzetelnego i fachowego partnera”

„Zaawansowane zagadnienia programowania w języku JavaScript zostały zaprezentowane w interesujący i przystępny sposób. Szkolenie miało charakter praktyczny, wykorzystywano oryginale Case Studies. Wszystkie poruszane kwestie osadzone były również w teorii z zakresu programowania”

„Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego chciałby podziękować firmie Serwis Kadr za bardzo skuteczne zarządzanie zadaniem Angielski on-line.

Dziękuje bardzo na umożliwienie odbycia szkolenia zawodowego w projekcie „Na dobry początek”. Zdobyte doświadczenie pomogło mi w zdobyciu pracy

„Projekt przyczynił się do podniesienia atrakcyjności nauczania przedmiotów ścisłych w Gimnazjum w Bodzechowie oraz posłużył do stworzenia modelowych planów lekcji, które są obecnie wykorzystywane w podstawie programowej”

Dziękujemy za fachowe i rzetelne wykonanie usług opiekuńczych dla naszej mamy.

„Projekt przyczynił się do podniesienia aktywności mieszkańców gminy Nowa Słupia[…]”

„Z nałożonych zadań Firma wywiązała się sprawnie i terminowo”

„Zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z umową”

„Osoby zatrudnione w firmie Serwis Kadr, posiadające odpowiednie kwalifikacje wykazały się wysokim poziomem profesjonalizmu, dużą kulturą osobistą.”

„Dzięki wykazanej kreatywności, zdolnościom organizacyjnym oraz umiejętności sprawnego radzenia sobie w sytuacjach stresowych, firma „Serwis Kadr” Tomasz Mazur z powodzeniem pełniła powierzone jej zadanie”

„Współpracę z firmą „Serwis Kadr” oceniamy bardzo pozytywnie, jak również polecamy jako odpowiedzialnego, rzetelnego i sumiennego partnera.”

„Podopieczni objęci tą formą pomocy [specjalistyczne usługi opiekuńcze] byli zadowoleni ze świadczonych usług”

„Przy wykonywaniu usług opiekuńczych firma wykazywała się należytą starannością, a współpraca przebiegała bezkonfliktowo.”

„Zadania wykonywane były z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.”

„Usługi [opiekuńcze] były wykonywane w sposób należyty.”

„W okresie współpracy przekonaliśmy się o profesjonalności, kompetencji i odpowiedzialności pracowników tej instytucji.”

„Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą Tomasz Mazur Serwis Kadr […]”

„Usługa przeprowadzenia zajęć z zakresu logopedii w ramach w/w umów zrealizowania była należycie i w określonym terminie”

„W opinii PCPR firma Serwis Kadr wykonała zamawianą usługę zgodnie z zawartą umową”

„Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą Serwis Kadr oraz możemy polecić ww. firmę jako rzetelnego i fachowego partnera”

„Usługa była wykonywana w sposób prawidłowy i należyty.”

„Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą Serwis Kadr.”

„Możemy polecić Agencję Pracy Tymczasowej Serwis Kadr jako profesjonalnego partnera biznesowego.”

„Osoby skierowane do pracy przez firmę Serwis Kadr były sumienne, rzetelne i obowiązkowe.”

„Współpraca z firmą Serwis Kadr przebiegała pomyślnie.”

„Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z agencją pracy tymczasowej Serwis Kadr, jak również z zatrudnionych przez Agencję Pracowników.”

„Usługa została wykonana należycie.”

„Wysoko oceniamy standardy zarządzania kadrą oraz szybką reakcję na zgłaszane  potrzeby muzeum.”

„Państwa obecność przyczyniła się do zorganizowanie przedsięwzięcia w sposób profesjonalny i wpłynęła na jego wysoką jakość.”

„Firma Serwis Kadr jest godną polecenia i możemy bez obaw polecić ją przyszłym klientom.”

© Copyright SerwisKadr.pl - Created by Studio i66