top225b

Projekt Twoja Kwalifikacja – zapraszamy do udziału w darmowych kursach zawodowych!!

Aktualności

Referencje

„Dziękuję za zorganizowanie kursu Autocad i stażu! Po stażu udało mi się zostać w fajnej firmie i to w Ostrowcu!”

Ania

„Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie poświadcza, iż firma „Serwis Kadr” Tomasz Mazur świadczyła usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki. Powierzone zadanie wykonane było z należytą starością, zgodnie z oczekiwaniami zarówno klientów jak i ośrodka. Współpracę oceniam pozytywnie. Uwzględniając umiejętności organizacyjne pracowników firmy, ich zdolność dostosowania się do potrzeb i oczekiwań środowiska polecam firmę jako odpowiedzialnego i rzetelnego partnera”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie

„Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą Serwis Kadr oraz możemy polecić ww. firmę jako rzetelnego i fachowego partnera”

Euro-KonsultWiceprezes Zarządu Kamil Zinczukwww.euro-konsult.pl

„Zaawansowane zagadnienia programowania w języku JavaScript zostały zaprezentowane w interesujący i przystępny sposób. Szkolenie miało charakter praktyczny, wykorzystywano oryginale Case Studies. Wszystkie poruszane kwestie osadzone były również w teorii z zakresu programowania”

dr Joanna PalonkaUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

„Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego chciałby podziękować firmie Serwis Kadr za bardzo skuteczne zarządzanie zadaniem Angielski on-line.

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Dziękuje bardzo na umożliwienie odbycia szkolenia zawodowego w projekcie „Na dobry początek”. Zdobyte doświadczenie pomogło mi w zdobyciu pracy

JanekOperator CNC

„Projekt przyczynił się do podniesienia atrakcyjności nauczania przedmiotów ścisłych w Gimnazjum w Bodzechowie oraz posłużył do stworzenia modelowych planów lekcji, które są obecnie wykorzystywane w podstawie programowej”

Dyrektor, Krystyna Żurek

Dziękujemy za fachowe i rzetelne wykonanie usług opiekuńczych dla naszej mamy.

Barbara

„Projekt przyczynił się do podniesienia aktywności mieszkańców gminy Nowa Słupia[…]”

Prezes, Jarosław Maliszewski

„Z nałożonych zadań Firma wywiązała się sprawnie i terminowo”

MGOPS w Pleszewie

„Zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z umową”

MOPS w Orzeszu

„Osoby zatrudnione w firmie Serwis Kadr, posiadające odpowiednie kwalifikacje wykazały się wysokim poziomem profesjonalizmu, dużą kulturą osobistą.”

MOPS w Puławach

„Dzięki wykazanej kreatywności, zdolnościom organizacyjnym oraz umiejętności sprawnego radzenia sobie w sytuacjach stresowych, firma „Serwis Kadr” Tomasz Mazur z powodzeniem pełniła powierzone jej zadanie”

OPS Olesno

„Współpracę z firmą „Serwis Kadr” oceniamy bardzo pozytywnie, jak również polecamy jako odpowiedzialnego, rzetelnego i sumiennego partnera.”

MOPS w Brzegu

„Podopieczni objęci tą formą pomocy [specjalistyczne usługi opiekuńcze] byli zadowoleni ze świadczonych usług”

GOPS Skarszewy

„Przy wykonywaniu usług opiekuńczych firma wykazywała się należytą starannością, a współpraca przebiegała bezkonfliktowo.”

GOPS Osiek

„Zadania wykonywane były z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.”

MOPS Lubań

„Usługi [opiekuńcze] były wykonywane w sposób należyty.”

OPS Namysłów

„W okresie współpracy przekonaliśmy się o profesjonalności, kompetencji i odpowiedzialności pracowników tej instytucji.”

GOPS Stara Biała

„Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą Tomasz Mazur Serwis Kadr […]”

Pro-Inspiracje Rafał Graczkowski

„Usługa przeprowadzenia zajęć z zakresu logopedii w ramach w/w umów zrealizowania była należycie i w określonym terminie”

Z-CA Dyrektora Wydziału, Agnieszka GierwatowskaUrząd Miejski w Radomiu

„W opinii PCPR firma Serwis Kadr wykonała zamawianą usługę zgodnie z zawartą umową”

Dyrektor PCPR w GorlicachRomana Gajdek

„Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą Serwis Kadr oraz możemy polecić ww. firmę jako rzetelnego i fachowego partnera”

Dyrektor Sądu ApelacyjnegoRoman Purgał

„Usługa była wykonywana w sposób prawidłowy i należyty.”

Sąd Rejonowy w Gliwicach

„Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą Serwis Kadr.”

Sąd Rejonowy w Piasecznie

„Możemy polecić Agencję Pracy Tymczasowej Serwis Kadr jako profesjonalnego partnera biznesowego.”

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

„Osoby skierowane do pracy przez firmę Serwis Kadr były sumienne, rzetelne i obowiązkowe.”

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie

„Współpraca z firmą Serwis Kadr przebiegała pomyślnie.”

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie

„Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z agencją pracy tymczasowej Serwis Kadr, jak również z zatrudnionych przez Agencję Pracowników.”

Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu

„Usługa została wykonana należycie.”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach

„Wysoko oceniamy standardy zarządzania kadrą oraz szybką reakcję na zgłaszane  potrzeby muzeum.”

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

„Państwa obecność przyczyniła się do zorganizowanie przedsięwzięcia w sposób profesjonalny i wpłynęła na jego wysoką jakość.”

OHP w Kielcach i ARL w Ostrowcu Św.

„Firma Serwis Kadr jest godną polecenia i możemy bez obaw polecić ją przyszłym klientom.”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie
© Copyright SerwisKadr.pl - Created by Studio i66