Oferty pracy
Praca Tymczasowa

Każda firma staje przed problemem niedoboru personelu. Często jest to zjawisko nieprzewidywalne, które może zachwiać stabilnością oraz efektywnością funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Dysponujemy dużą bazą kandydatów, w której znajdą Państwo osoby zarówno doświadczone i wykwalifikowane jak również osoby młode
, ale prężne i dyspozycyjnie.
Za naszych pracowników bierzemy pełną odpowiedzialność prawną i materialną!
Szczegóły ofertyRekrutacje Stale

Działamy na zasadzie "No placement- no fee" - niezale�nie od trudno�ci procesu rekrutacyjnego, czasu który w�o�ymy w jego realizacj� oraz obszaru dzia�ania, nie ponosz� Pa�stwo �adnych kosztów zwi�zanych z naszymi us�ugami. Op�ata pobierana jest w sytuacji zatrudnienia przez Pa�stwa rekomendowanego przez nas Kandydata.
Oferujemy równie� gwarancj� w wypadku odej�cia pracownika podczas 2-miesi�cznego okresu próbnego.


Szczegó�y oferty

Szkolenia

Szkolenia to jeden z najskuteczniejszych sposobów na podniesienie poziomu kompetencji kadr i tym samym zwikszenie wydajnoci pracy oraz na rozwój zawodowy pracowników i osignicie przez Twój zespó wikszej satysfakcji z pracy.
Zajmujemy si wsparciem naszych Klientów w obszarach: IT, sprzeda, obsuga klienta, zarzdzanie personelem, budowanie zespou, kursy jzykowe, BHP i POP, Emisja Gosu.

Szczegóy oferty