Zakończenie terapii logopedycznej w ramach projektu… – 22.07.2013

W lipcu 2013 r. nasza firma zakończyła realizację terapii logopedycznej w ramach projektu ’Z problemem do poradni – zajęcia dla uczniów/uczennic korzystających z poradni psychologiczno-pedagogicznych w Radomiu w latach 2010-2012’ realizowanego przez  Urząd Miejski w Radomiu.W ramach projektu zrealizowaliśmy 1680 godz. terapii logopedycznej dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz przedszkolnym.
Czytaj dalej

Zakończenie I etapu pośrednictwa pracy w projekcie 'Młodzi kompetentni’ – 22.07.2013

Nasze działania doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy zaowocowały zorganizowaniem – dla 120 Uczestników projektu „Młodzi kompetentni” – 1 800 rozmów kwalifikacyjnych oraz wyszukaniem dla Uczestników ww. projektu 3 600 ofert pracy.

Do chwili obecnej nasza skuteczność zatrudnienia dla Uczestników projektu, wynosi 41% – 50 Uczestników, dzięki działaniom naszych doradców zawodowych oraz pośrednika pracy, podjęło zatrudnienie.

Aktualnie nasze działania będą skoncentrowane na monitorowaniu zatrudnienia ww. osób i podejmowania działań pośrednictwa pracy w sytuacji zmiany statusu zawodowego zatrudnionych Uczestników projektu.

Usługi Pośrednictwa Pracy – 'Ostro do przodu’ – 01.07.2013

Nasza firma wraz z firmą Euro-Konsult, od czerwca 2013 r., realizuje usługi doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla osób biorących udział w projekcie „Ostro do przodu”.
Projekt skierowany jest do osób fizycznych pozostających bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych jako bezrobotne) w wieku 50-64 lat, zamieszkujących powiat Ostrowiecki woj. świętokrzyskiego.Przedmiotem realizacji są usługi pośrednictwa pracy realizowanego w ramach projektu „Ostro do przodu” współfinansowanego przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).Nasza firma realizuje usługi doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla grupy 50 osób z powiatu ostrowieckiego.
Czytaj dalej