Usługi Pośrednictwa Pracy – 'Ostro do przodu’ – 01.07.2013

Nasza firma wraz z firmą Euro-Konsult, od czerwca 2013 r., realizuje usługi doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla osób biorących udział w projekcie „Ostro do przodu”.
Projekt skierowany jest do osób fizycznych pozostających bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych jako bezrobotne) w wieku 50-64 lat, zamieszkujących powiat Ostrowiecki woj. świętokrzyskiego.Przedmiotem realizacji są usługi pośrednictwa pracy realizowanego w ramach projektu „Ostro do przodu” współfinansowanego przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).Nasza firma realizuje usługi doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla grupy 50 osób z powiatu ostrowieckiego.
Czytaj dalej