Zakończenie terapii logopedycznej w ramach projektu… – 22.07.2013

W lipcu 2013 r. nasza firma zakończyła realizację terapii logopedycznej w ramach projektu ’Z problemem do poradni – zajęcia dla uczniów/uczennic korzystających z poradni psychologiczno-pedagogicznych w Radomiu w latach 2010-2012’ realizowanego przez  Urząd Miejski w Radomiu.W ramach projektu zrealizowaliśmy 1680 godz. terapii logopedycznej dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz przedszkolnym.
Czytaj dalej

Zakończenie I etapu pośrednictwa pracy w projekcie 'Młodzi kompetentni’ – 22.07.2013

Nasze działania doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy zaowocowały zorganizowaniem – dla 120 Uczestników projektu „Młodzi kompetentni” – 1 800 rozmów kwalifikacyjnych oraz wyszukaniem dla Uczestników ww. projektu 3 600 ofert pracy.

Do chwili obecnej nasza skuteczność zatrudnienia dla Uczestników projektu, wynosi 41% – 50 Uczestników, dzięki działaniom naszych doradców zawodowych oraz pośrednika pracy, podjęło zatrudnienie.

Aktualnie nasze działania będą skoncentrowane na monitorowaniu zatrudnienia ww. osób i podejmowania działań pośrednictwa pracy w sytuacji zmiany statusu zawodowego zatrudnionych Uczestników projektu.