15.01.2014. Nowy projekt – kursy zawodowe, staże, wsparcie doradcze, praca… dla mieszkańców powiatu ostrowieckiego.

Nasz projekt „Nowa perspektywa – aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z powiatu ostrowieckiego” pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/6.1.1/A2/1/13, ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach! Czytaj dalej