Nowy projekt – kursy zawodowe, staże, wsparcie doradcze, praca… dla mieszkańców powiatu ostrowieckiego

Nasz projekt „Na Dobry Początek” – aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z powiatu ostrowieckiego” pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/6.1.1/A2/1/13, ogłoszonego przez Wojewódzki Urz±d Pracy w Kielcach!
Otrzymana liczba punktów kwalifikuje nas do otrzymania dofinansowania na realizację ww. projektu.

Czytaj dalej

22.04.2014. Usługi doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy – Twarda kwalifikacja = miękka restrukturyzacja

Nasza firma wraz z firmą Euro-Konsult, od marca 2014 r., realizuje usługi doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla osób biorących udział w projekcie „Twarda kwalifikacja = miękka restrukturyzacja”.
Projekt skierowany jest do osób fizycznych pozostających bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych jako Bezrobotne), zamieszkujących w woj. świętokrzyskiego, które zostały zwolnione z pracy ( z przyczyn leżących po stronie Pracodawcy), w przeciągu 6 m-cy od dnia przystąpienia do projektu.

Czytaj dalej

22.04.2014 Nowy projekt – kursy zawodowe, staże, wsparcie doradcze, praca… dla mieszkańców powiatu ostrowieckiego.

Nasz projekt „Na Dobry Początek” – aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z powiatu ostrowieckiego” pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/6.1.1/A2/1/13, ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach!

Czytaj dalej