15.10.2012 – Badanie 'Inżynier budownictwa – zawód z przyszłością

Nasza firma wraz z Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przeprowadza badania w ramach projektu „Inżynier budownictwa – zawód z przyszłością”.

Celem badania jest jak najlepsze dostosowanie programu nauczania kierunku „Budownictwo” w Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej do realnych potrzeb pracodawców.

Wyniki badań zostaną opublikowane oraz przedstawione przedstawicielom oświaty i szkolnictwa wyższego i pomogą w lepszym dopasowaniu oferty kształcenia do potrzeb i wymagań rynku pracy.