22.04.2014 Nowy projekt – kursy zawodowe, staże, wsparcie doradcze, praca… dla mieszkańców powiatu ostrowieckiego.

Nasz projekt „Na Dobry Początek” – aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z powiatu ostrowieckiego” pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/6.1.1/A2/1/13, ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach!

Otrzymana liczba punktów kwalifikuje nas do otrzymania dofinansowania na realizację ww. projektu.

Cieszymy się, że będziemy mogli kompleksowo wspierać osoby długotrwale bezrobotne, poprzez kursy i szkolenia zawodowe, płatne staże, wsparcie doradcze, pomoc pośrednika pracy.

Wsparcie dla osób, które są osobami długotrwale poszukującymi pracy.

W ramach projektu przewidujemy:
– Kurs Programista-Operator CNC (150 godz.)
– Kurs AutoCAD – kurs pdst.(60 godz.) + zaawansowany (60 godz.) dla osób z wykształceniem inżynierskim
– Kurs Terapia Zajęciowa ( 120 godz.)
– Kurs Grafika komputerowa oraz graficzne przygotowywanie ofert handlowych ( 20 dni x 6 godz. 120 godz.)
– Kurs Pracownik ds. rachunkowości oraz kadr i płac z obsługą komputerowych programów typu „Płatnik” i „Kadry i płace” ( dla MŚP ) ( 160 godz. teoretycznych + 60 godz. praktycznych).
– Płatne staże – 4 m-ce.
– Stypendia szkoleniowe
– Doradztwo zawodowe
– Pośrednictwo pracy
– Zwrot kosztów dojazdu dla osób odbywających staż/kurs poza miejscem zamieszkania

Start projektu: czerwiec 2014 r.