Nowy projekt – kursy zawodowe, staże, wsparcie doradcze, praca… dla mieszkańców powiatu ostrowieckiego

Nasz projekt „Na Dobry Początek” – aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z powiatu ostrowieckiego” pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/6.1.1/A2/1/13, ogłoszonego przez Wojewódzki Urz±d Pracy w Kielcach!
Otrzymana liczba punktów kwalifikuje nas do otrzymania dofinansowania na realizację ww. projektu.

Cieszymy się, że będziemy mogli kompleksowo wspierać osoby długotrwale bezrobotne, poprzez kursy i szkolenia zawodowe, płatne staże, wsparcie doradcze, pomoc pośrednika pracy.

Wsparcie dla osób, które s± osobami długotrwale poszukującymi pracy.

W ramach projektu przewidujemy:

  • Kurs Programista-Operator CNC (150 godz.)
  • Kurs AutoCAD – kurs pdst. (60 godz.) + zaawansowany (60 godz.) dla osób z wykształceniem inżynierskim
  • Kurs Terapia Zajęciowa ( 120 godz.)
  • Kurs Grafika komputerowa oraz graficzne przygotowywanie ofert handlowych ( 20 dni x 6 godz. 120 godz.)
  • Kurs Pracownik ds. rachunkowo¶ci oraz kadr i płac z obsług± komputerowych programów typu „Płatnik” i „Kadry i płace” ( dla M¦P ) ( 160 godz. teoretycznych + 60 godz. praktycznych).
  • Płatne staże – 4 m-ce.
  • Stypendia szkoleniowe
  • Doradztwo zawodowe
  • Pośrednictwo pracy
  • Zwrot kosztów dojazdu dla osób odbywaj±cych staż/kurs poza miejscem zamieszkania

Start projektu: czerwiec 2014 r.