22.04.2014. Usługi doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy – Twarda kwalifikacja = miękka restrukturyzacja

Nasza firma wraz z firmą Euro-Konsult, od marca 2014 r., realizuje usługi doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla osób biorących udział w projekcie „Twarda kwalifikacja = miękka restrukturyzacja”.
Projekt skierowany jest do osób fizycznych pozostających bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych jako Bezrobotne), zamieszkujących w woj. świętokrzyskiego, które zostały zwolnione z pracy ( z przyczyn leżących po stronie Pracodawcy), w przeciągu 6 m-cy od dnia przystąpienia do projektu.

Przedmiotem realizacji są usługi doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy realizowanego w ramach projektu „Twarda Kwalifikacja” współfinansowanego przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie).

 

Nasza firma realizuje usługi doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla grupy 120 osób z woj. świętokrzyskiego.

Uczestnicy projektu są objęci kompleksowym wsparciem doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy.
Zadaniem naszej firmy jest wyszukiwanie oraz przedstawianie uczestnikom projektu ofert pracy oraz organizowanie rozmów kwalifikacyjnych.

W ramach wsparcia dla Uczestników projektu przewidziano następujące działania:

  • Poradnictwo zawodowe, w tym IPD
  • Szkolenia zawodowe: szkolenia zawodowe z zakresu spawania (MAG 135, MIG 131 lub TIG 141)
  • Płatne staże zawodowe
  • Stypendium szkoleniowe
  • Doradztwo zawodowe oraz Pośrednictwo pracy

Dodatkowo: 

  • Zwrot kosztów dojazdu do miejsca szkolenia
  • Catering w trakcie zajęć

Pod poniżej zamieszczonym linkiem znajdą Państwo szczegóły projektu:
http://www.kursspawania.euro-konsult.pl/o-projekcie