31.08.2012 – Realizacja projektu: Kuchnia regionalna promocją Nowej Słupi

Od września br.  rozpoczynamy realizację projektu dla mieszkańców Gminy Nowa Słupia pn. Kuchnia regionalna promocją Nowej Słupi, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.