Angielski online

Od marca 2011 nasza firma wraz ze Związkiem Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, prowadziła konwersacje on-line w ramach lekcji języka angielskiego.

W konwersacjach wzięło udział 2085 uczniów, ze 139 klas ( I-VI ) szkół podstawowych z województwa podlaskiego, objętych Projektem „Rozwijanie talentu uczniów zdolnych i wyrównywanie szans rozwoju uczniów szkół wiejskich”.
Nasi lektorzy przeprowadzili łącznie 1390 godzin konwersacji on-line.
Konwersacje odbywały się w formule pracy w małych grupach ( 1 lektor : 2 uczniów ) jak również w formule wirtualnych klas, które prowadzone były z wykorzystaniem pełnego zaplecza komputerowo-medialnego.

Przeprowadzone na koniec projektu ankiety ewaluacyjne pokazały bardzo duże zadowolenie zarówno uczniów jak i nauczycieli z jakości oraz formuły prowadzonych konwersacji.