Badanie CATI dla ROEFS oraz ŚBRR

Nasza firma zrealizowała – zgodnie z zakładanymi celami –  dla Regionalnego Ośrodka EFS w Ostrowcu Św. oraz Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, badanie (metodą CATI) dotyczące zainteresowania jednostek samorządowych na terenie województwa świętokrzyskiego udziałem w konkursach dotyczących Poddziałania 9.1.1 PO KL „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” oraz Działania 9.2 PO KL „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Pomimo bardzo krótkiego czasu na realizację badania telemarketingowego, projekt został zamknięty zgodnie z założeniami i wymaganiami Klienta!

referencje-roefs