Badanie: „Przejdźmy do praktyki! – Pilotażowa ścieżka przygotowania studentów Zarządzania do wejścia na rynek pracy”

Nasza firma wraz z Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przeprowadza badania w ramach projektu „Przejdźmy do praktyki! – Pilotażowa ścieżka przygotowania studentów Zarządzania do wejścia na rynek pracy”.

Celem badania jest jak najlepsze dostosowanie programu nauczania kierunku „Zarządzanie” w

Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej do realnych potrzeb pracodawców.

Wyniki badań zostaną opublikowane oraz przedstawione przedstawicielom oświaty i szkolnictwa wyższego i pomogą w lepszym dopasowaniu oferty kształcenia do potrzeb i wymagań rynku pracy.