Usługi Pośrednictwa Pracy – 'Młodzi kompetentni’ – 06.05.2013

Nasza firma wraz z Business School z Warszawy od maja 2013 r. realizuje usługi pośrednictwa pracy dla osób biorących udział w projekcie „Młodzi kompetentni”.Przedmiotem realizacji są usługi pośrednictwa pracy realizowanego w ramach projektu „Młodzi kompetentni” współfinansowanego przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).
Nasza firma realizuje usługi pośrednictwa pracy dla grupy 120 osób z powiatu ostrowieckiego, opatowskiego, skarżyskiego oraz koneckiego.

Uczestnicy projektu są objęci kompleksowym wsparciem doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy.
Zadaniem naszej firmy jest wyszukiwanie oraz przedstawianie uczestnikom projektu ofert pracy oraz organizowanie rozmów kwalifikacyjnych.

Osoby objęte wsparciem ukończyły szkolenia zawodowe oraz odbyły staże zawodowe.

Aktualizacja – 12.06.2013 r:

Do chwili obecnej nasza skuteczność zatrudnienia dla Uczestników projektu, wynosi 41% – 50 Uczestników, dzięki działaniom naszych doradców zawodowych oraz pośrednika pracy, podjęło zatrudnienie.

Aktualizacja – 30.09.2013 r:

Projekt został zakończony powodzeniem. Skuteczność zatrudnienia, dla Uczestników projektu, wynosi 55%. 66 Uczestników, dzięki działaniom naszych doradców zawodowych oraz pośrednika pracy, podjęło zatrudnienie.