Usługi Pośrednictwa Pracy – 'Ostro do przodu’ – 01.07.2013

Nasza firma wraz z firmą Euro-Konsult, od czerwca 2013 r., realizuje usługi doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla osób biorących udział w projekcie „Ostro do przodu”.
Projekt skierowany jest do osób fizycznych pozostających bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych jako bezrobotne) w wieku 50-64 lat, zamieszkujących powiat Ostrowiecki woj. świętokrzyskiego.Przedmiotem realizacji są usługi pośrednictwa pracy realizowanego w ramach projektu „Ostro do przodu” współfinansowanego przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).Nasza firma realizuje usługi doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla grupy 50 osób z powiatu ostrowieckiego.

Uczestnicy projektu są objęci kompleksowym wsparciem doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy.
Zadaniem naszej firmy jest wyszukiwanie oraz przedstawianie uczestnikom projektu ofert pracy oraz organizo

wanie rozmów kwalifikacyjnych.

W ramach wsparcia dla Uczestników projektu przewidziano następujące działania:

  • Poradnictwo zawodowe, w tym IPD
  • Szkolenia zawodowe: Prawo jazdy kat. C dla osób posiadających jedynie kat. B; Prawo jazdy kat. C+E
  • Kwalifikację wstępną przyspieszoną
  • Płatne staże zawodowe. Wsparcie będzie realizowane w przedsiębiorstwach na terenie woj. świętokrzyskiego w wymiarze 12 tygodni. Za każdy zrealizowany miesiąc stażu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1100,00 zł
  • Doradztwo zawodowe oraz Pośrednictwo pracy


Dodatkowo: 

  • Stypendium szkoleniowe wypłacane podczas całego szkolenia zawodowego- łącznie ok. 1410,00 zł brutto
  • Zwrot kosztów dojazdu do miejsca szkolenia – łącznie ok. 500,00 zł
  • Catering w trakcie zajęć

 

Pod poniżej zamieszczonym linkiem znajdą Państwo szczegóły projektu:
http://www.euro-konsult.pl/szkolenia/woj-swietokrzyskie/149-ostro-do-przodu-kielce.html