Zakończenie I etapu pośrednictwa pracy w projekcie 'Młodzi kompetentni’ – 22.07.2013

Nasze działania doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy zaowocowały zorganizowaniem – dla 120 Uczestników projektu „Młodzi kompetentni” – 1 800 rozmów kwalifikacyjnych oraz wyszukaniem dla Uczestników ww. projektu 3 600 ofert pracy.

Do chwili obecnej nasza skuteczność zatrudnienia dla Uczestników projektu, wynosi 41% – 50 Uczestników, dzięki działaniom naszych doradców zawodowych oraz pośrednika pracy, podjęło zatrudnienie.

Aktualnie nasze działania będą skoncentrowane na monitorowaniu zatrudnienia ww. osób i podejmowania działań pośrednictwa pracy w sytuacji zmiany statusu zawodowego zatrudnionych Uczestników projektu.