Wprowadzone przez

Co pracodawcy powie o Tobie internet?

Wpisałeś kiedykolwiek swoje imię i nazwisko w wyszukiwarkę, i sprawdzałeś co Google powie o Tobie? Nie? To zrób to nim przeczytasz ten artykuł. Właśnie od tego prostego działania, w większości […]

Jak znaleźć pierwszą pracę?

Młodzi ludzie nie mają lekko na rynku pracy. Dopiero rozpoczynają swoją ścieżkę zawodową, brak im doświadczenia, a często już na początku, z oczywistej chęci usamodzielnienia się, mają spore oczekiwania co […]

Czas pracy

Czas pracy ( art. 128 § 1 kp ) jest czas w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.Doba (art. 128 […]

Prawo Pracy – cz. 2

Sposoby rozwiązania umowy o pracę   Kodeks pracy przewiduje następujące sposoby rozwiązania umowy o pracę ( art. 30 kp): na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu […]

Prawo Pracy – cz. 1

Definicja pracownika – jest to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania,   wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. ( art. 2 kp) Definicja pracodawcy – jednostka organizacyjna, choćby […]

Jak napisać profesjonalne CV

Pisanie CV dla wielu osób, które nie posiadają odpowiednich umiejętności i doświadczenia sprawia wiele trudności. Zredagowanie takiego dokumentu może zająć nawet kilka godzin i tak nie daje pewności  czy będzie […]

BW – Akta osobowe pracownika

Pracodawca ma obowiązek założenia i prowadzenia dla każdego pracownika akt osobowych. Akta te składają się z 3 części: A, B i C. Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych […]