Wprowadzone przez

Co pracodawcy powie o Tobie internet?

Wpisałeś kiedykolwiek swoje imię i nazwisko w wyszukiwarkę, i sprawdzałeś co Google powie o Tobie? Nie? To zrób to nim przeczytasz ten artykuł. Właśnie od tego prostego działania, w większości przypadków rozpoczyna się Twój proces rekrutacyjny. Ponad 70 procent rekruterów przed zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną czy wysłaniem zadania rekrutacyjnego, sprawdza kandydata do danej pracy w […]

Jak znaleźć pierwszą pracę?

Młodzi ludzie nie mają lekko na rynku pracy. Dopiero rozpoczynają swoją ścieżkę zawodową, brak im doświadczenia, a często już na początku, z oczywistej chęci usamodzielnienia się, mają spore oczekiwania co do warunków pracy. Jak zatem zyskać w oczach pracodawcy? Oto kilka cennych wskazówek. Brak doświadczenia zawodowego nie powinien być równoznaczny z brakiem jakichkolwiek doświadczeń kandydata. […]

Czas pracy

Czas pracy ( art. 128 § 1 kp ) jest czas w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.Doba (art. 128 § 3 pkt 1 kp ) kolejne 24 godziny, poczynając od godziny w której pracownik rozpoczął pracę, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Tydzień […]

Prawo Pracy – cz. 2

Sposoby rozwiązania umowy o pracę   Kodeks pracy przewiduje następujące sposoby rozwiązania umowy o pracę ( art. 30 kp): na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), z upływem czasu, […]

Prawo Pracy – cz. 1

Definicja pracownika – jest to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania,   wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. ( art. 2 kp) Definicja pracodawcy – jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. (art.3 kp). Stosunek  pracy –  nawiązując stosunek pracy, pracownik zobowiązuje się  do wykonywania […]

Jak napisać profesjonalne CV

Pisanie CV dla wielu osób, które nie posiadają odpowiednich umiejętności i doświadczenia sprawia wiele trudności. Zredagowanie takiego dokumentu może zająć nawet kilka godzin i tak nie daje pewności  czy będzie skuteczne w znalezieniu pracy.  

BW – Akta osobowe pracownika

Pracodawca ma obowiązek założenia i prowadzenia dla każdego pracownika akt osobowych. Akta te składają się z 3 części: A, B i C. Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane; oraz każda część powinna zawierać pełny wykaz znajdujących się w nich dokumentów.