Wprowadzone przez

Praca 30+

Projekt Praca 30+ Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia Wsparciem objęte zostaną osoby: Projekt skierowany jest do długotrwale bezrobotnych mieszkańców powiatu ostrowieckiego powyżej 29 roku […]