Nowy projekt – kursy zawodowe, staże, wsparcie doradcze, praca… dla mieszkańców powiatu ostrowieckiego

Nasz projekt „Na Dobry Początek” – aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z powiatu ostrowieckiego” pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/6.1.1/A2/1/13, ogłoszonego przez Wojewódzki Urz±d Pracy w Kielcach!
Otrzymana liczba punktów kwalifikuje nas do otrzymania dofinansowania na realizację ww. projektu.

Czytaj dalej

22.04.2014. Usługi doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy – Twarda kwalifikacja = miękka restrukturyzacja

Nasza firma wraz z firmą Euro-Konsult, od marca 2014 r., realizuje usługi doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla osób biorących udział w projekcie „Twarda kwalifikacja = miękka restrukturyzacja”.
Projekt skierowany jest do osób fizycznych pozostających bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych jako Bezrobotne), zamieszkujących w woj. świętokrzyskiego, które zostały zwolnione z pracy ( z przyczyn leżących po stronie Pracodawcy), w przeciągu 6 m-cy od dnia przystąpienia do projektu.

Czytaj dalej

22.04.2014 Nowy projekt – kursy zawodowe, staże, wsparcie doradcze, praca… dla mieszkańców powiatu ostrowieckiego.

Nasz projekt „Na Dobry Początek” – aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z powiatu ostrowieckiego” pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/6.1.1/A2/1/13, ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach!

Czytaj dalej

15.01.2014. Nowy projekt – kursy zawodowe, staże, wsparcie doradcze, praca… dla mieszkańców powiatu ostrowieckiego.

Nasz projekt „Nowa perspektywa – aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z powiatu ostrowieckiego” pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/6.1.1/A2/1/13, ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach! Czytaj dalej

Zakończenie terapii logopedycznej w ramach projektu… – 22.07.2013

W lipcu 2013 r. nasza firma zakończyła realizację terapii logopedycznej w ramach projektu ’Z problemem do poradni – zajęcia dla uczniów/uczennic korzystających z poradni psychologiczno-pedagogicznych w Radomiu w latach 2010-2012’ realizowanego przez  Urząd Miejski w Radomiu.W ramach projektu zrealizowaliśmy 1680 godz. terapii logopedycznej dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz przedszkolnym.
Czytaj dalej

Zakończenie I etapu pośrednictwa pracy w projekcie 'Młodzi kompetentni’ – 22.07.2013

Nasze działania doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy zaowocowały zorganizowaniem – dla 120 Uczestników projektu „Młodzi kompetentni” – 1 800 rozmów kwalifikacyjnych oraz wyszukaniem dla Uczestników ww. projektu 3 600 ofert pracy.

Do chwili obecnej nasza skuteczność zatrudnienia dla Uczestników projektu, wynosi 41% – 50 Uczestników, dzięki działaniom naszych doradców zawodowych oraz pośrednika pracy, podjęło zatrudnienie.

Aktualnie nasze działania będą skoncentrowane na monitorowaniu zatrudnienia ww. osób i podejmowania działań pośrednictwa pracy w sytuacji zmiany statusu zawodowego zatrudnionych Uczestników projektu.

Usługi Pośrednictwa Pracy – 'Ostro do przodu’ – 01.07.2013

Nasza firma wraz z firmą Euro-Konsult, od czerwca 2013 r., realizuje usługi doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla osób biorących udział w projekcie „Ostro do przodu”.
Projekt skierowany jest do osób fizycznych pozostających bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych jako bezrobotne) w wieku 50-64 lat, zamieszkujących powiat Ostrowiecki woj. świętokrzyskiego.Przedmiotem realizacji są usługi pośrednictwa pracy realizowanego w ramach projektu „Ostro do przodu” współfinansowanego przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).Nasza firma realizuje usługi doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla grupy 50 osób z powiatu ostrowieckiego.
Czytaj dalej

Nasza obecność na targach pracy – 20.05.2013

W dniu 16 maja 2013 roku nasza firma uczestniczyła w IV Targach Pracy i Edukacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, zorganizowanych przez Ochotniczy Hufiec Pracy. W hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika, wśród wielu wystawców, nasze stoisko cieszyło się również sporym zainteresowaniem. Zachęcaliśmy do uczestnictwa w szkoleniach językowych i komputerowych – realizowanych w ramach projektu „Nauka bez granic”, prezentowaliśmy aktualne oferty pracy z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego oraz okolic, doradzaliśmy jak skutecznie poszukiwać pracy w Internecie, jak przygotować dokumenty aplikacyjne i jakich błędów wystrzegać się przy pisaniu CV.
Czytaj dalej

Usługi Pośrednictwa Pracy – 'Młodzi kompetentni’ – 06.05.2013

Nasza firma wraz z Business School z Warszawy od maja 2013 r. realizuje usługi pośrednictwa pracy dla osób biorących udział w projekcie „Młodzi kompetentni”.Przedmiotem realizacji są usługi pośrednictwa pracy realizowanego w ramach projektu „Młodzi kompetentni” współfinansowanego przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).
Czytaj dalej

15.10.2012 – Badanie 'Inżynier budownictwa – zawód z przyszłością

Nasza firma wraz z Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przeprowadza badania w ramach projektu „Inżynier budownictwa – zawód z przyszłością”.
Czytaj dalej