Bezpłatne konwersacje językowe online

W związku z uruchomieniem nowej usługi Serwis Kadr umożliwia Państwu skorzystanie z bezpłatnych konwersacji języka angielskiego i rosyjskiego w systemie online, które odbędą się w dniach 30 – 31 maja 2011 r.Konwersacje będą odbywać się przy pomocy komunikatora Skype.
Czytaj dalej

Warsztaty z Emisji Głosu

Warsztaty z Emisji Głosu dla nauczycieli oraz osób pracujących głosem.
Prowadzący Artur Słaboń, aktor teatru im. Żeromskiego w Kielcach

Zapraszamy wszystkie osoby pracujące głosem na warsztaty z Emisji Głosu, które będą prowadzone przez aktora Teatru im. Żeromskiego, Pana Artura Słabonia.
Celem szkolenia jest zaprezentowanie i praktyczne przyswojenie technik pracy z głosem.
Czytaj dalej

Badanie CATI dla ROEFS oraz ŚBRR

Nasza firma zrealizowała – zgodnie z zakładanymi celami –  dla Regionalnego Ośrodka EFS w Ostrowcu Św. oraz Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, badanie (metodą CATI) dotyczące zainteresowania jednostek samorządowych na terenie województwa świętokrzyskiego udziałem w konkursach dotyczących Poddziałania 9.1.1 PO KL „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” oraz Działania 9.2 PO KL „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
Czytaj dalej

Nowy projekt – kursy zawodowe, staże, wsparcie doradcze, praca… dla mieszkańców powiatu ostrowieckiego

Nasz projekt „Na Dobry Początek” – aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z powiatu ostrowieckiego” pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/6.1.1/A2/1/13, ogłoszonego przez Wojewódzki Urz±d Pracy w Kielcach!
Otrzymana liczba punktów kwalifikuje nas do otrzymania dofinansowania na realizację ww. projektu.

Czytaj dalej

22.04.2014. Usługi doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy – Twarda kwalifikacja = miękka restrukturyzacja

Nasza firma wraz z firmą Euro-Konsult, od marca 2014 r., realizuje usługi doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla osób biorących udział w projekcie „Twarda kwalifikacja = miękka restrukturyzacja”.
Projekt skierowany jest do osób fizycznych pozostających bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych jako Bezrobotne), zamieszkujących w woj. świętokrzyskiego, które zostały zwolnione z pracy ( z przyczyn leżących po stronie Pracodawcy), w przeciągu 6 m-cy od dnia przystąpienia do projektu.

Czytaj dalej

Zakończenie terapii logopedycznej w ramach projektu… – 22.07.2013

W lipcu 2013 r. nasza firma zakończyła realizację terapii logopedycznej w ramach projektu ‚Z problemem do poradni – zajęcia dla uczniów/uczennic korzystających z poradni psychologiczno-pedagogicznych w Radomiu w latach 2010-2012‚ realizowanego przez  Urząd Miejski w Radomiu.W ramach projektu zrealizowaliśmy 1680 godz. terapii logopedycznej dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz przedszkolnym.
Czytaj dalej