Co pracodawcy powie o Tobie internet?

Wpisałeś kiedykolwiek swoje imię i nazwisko w wyszukiwarkę, i sprawdzałeś co Google powie o Tobie? Nie? To zrób to nim przeczytasz ten artykuł.

Właśnie od tego prostego działania, w większości przypadków rozpoczyna się Twój proces rekrutacyjny. Ponad 70 procent rekruterów przed zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną czy wysłaniem zadania rekrutacyjnego, sprawdza kandydata do danej pracy w Internecie. Co Twój ewentualny, przyszły pracodawca może tam znaleźć? Nieformalne zdjęcia, dwuznacznie sytuacje i liczne kontrowersje z pewnością zniechęcą każdego, aby dać komukolwiek zawodową szansę. Dlatego tak jak chcesz aby Twoje CV było profesjonalne i czytelne, a list motywacyjny przekonujący, tak też i Internet powinien służyć Ci w znalezieniu pracy.
Czytaj dalej

Jak znaleźć pierwszą pracę?

Młodzi ludzie nie mają lekko na rynku pracy. Dopiero rozpoczynają swoją ścieżkę zawodową, brak im doświadczenia, a często już na początku, z oczywistej chęci usamodzielnienia się, mają spore oczekiwania co do warunków pracy. Jak zatem zyskać w oczach pracodawcy? Oto kilka cennych wskazówek.

Brak doświadczenia zawodowego nie powinien być równoznaczny z brakiem jakichkolwiek doświadczeń kandydata. Warto więc już w liceum czy na studiach podejmować się dodatkowych działań, którymi będzie można zapełnić CV. Mogą to być wolontariaty, działalność na rzecz szkoły czy uczelni czy też liczne kursy i szkolenia. Nie tylko pomogą one zdobyć szereg cennych umiejętności, ale także dadzą szansę poznać interesujących ludzi, którzy być może w przyszłości wystawią Ci referencje bądź nawet pomogą w znalezieniu wymarzonej pracy. Działalność wolontariacka przynosi ogromną satysfakcję. Warto spróbować!
Czytaj dalej

Czas pracy

Czas pracy ( art. 128 § 1 kp ) jest czas w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.Doba (art. 128 § 3 pkt 1 kp ) kolejne 24 godziny, poczynając od godziny w której pracownik rozpoczął pracę, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Tydzień (art. 128 § 3 pkt 2 kp ) siedem kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.
Czytaj dalej

Prawo Pracy – cz. 2

Sposoby rozwiązania umowy o pracę  

Kodeks pracy przewiduje następujące sposoby rozwiązania umowy o pracę ( art. 30 kp):

  • na mocy porozumienia stron,
  • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
  • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
  • z upływem czasu, na który była zawarta,
  • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Czytaj dalej

Prawo Pracy – cz. 1

Definicja pracownika – jest to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania,   wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. ( art. 2 kp)

Definicja pracodawcy – jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. (art.3 kp).

Stosunek  pracy –  nawiązując stosunek pracy, pracownik zobowiązuje się  do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę. Natomiast pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. ( art. 22 kp).
Czytaj dalej

Jak napisać profesjonalne CV

Pisanie CV dla wielu osób, które nie posiadają odpowiednich umiejętności i doświadczenia sprawia wiele trudności. Zredagowanie takiego dokumentu może zająć nawet kilka godzin i tak nie daje pewności  czy będzie skuteczne w znalezieniu pracy.  

Czytaj dalej

BW – Akta osobowe pracownika

Pracodawca ma obowiązek założenia i prowadzenia dla każdego pracownika akt osobowych. Akta te składają się z 3 części: A, B i C. Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane; oraz każda część powinna zawierać pełny wykaz znajdujących się w nich dokumentów.
Czytaj dalej

Aktywizacja zawodowa pracowników w wieku 50+

Na potrzebę podejmowania działań aktywizujących osoby w wieku lat 50 i więcej wskazywano na konferencji zorganizowanej przez PKPP Lewiatan. W Polsce wskaźnik zatrudnienia tych osób wynosi 32 proc., średnia unijna to 46 proc. Badania wskazują, że aktywność osób w wieku 50+ jest wprost proporcjonalna do ich wykształcenia i kompetencji.
Rząd opowiada się za zwiększeniem w ciągu najbliższych 10 lat do 50 proc. wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 55 – 64 lata. Rada Ministrów przyjęła dokument do programu „Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”.
Czytaj dalej

Pracować tymczasowo, a potem na stałe

Praca tymczasowa to nie tylko możliwość zarabiania w oczekiwaniu na stałe zajęcie. Dzięki niej można poprawić szanse na rynku pracy i podnieść kwalifikacje. Dla niektórych to przepustka do etatu

Wiele osób współpracuje z agencjami pracy tymczasowej, które wynajmują zatrudnianych przez siebie ludzi klientom. Inni znajdują miejsce w firmach poszukujących pracownika na zastępstwo. W obu przypadkach strony podpisują terminowe umowy i nie rozmawia się w ogóle o pracy na czas nieokreślony. Co zrobić, aby okres pracy tymczasowej nie był tylko mało znaczącym epizodem, którego nie warto wpisywać do CV?
Czytaj dalej