• Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami regulaminu wynagradzania obowiązującego u danego Klienta (w tym przygotowanie listy podstawowej, list dodatkowych, list zaliczkowych),
 • Pełna obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych (umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menedżerskich) w tym: wystawianie umów zleceń. Sporządzanie i dostarczanie informacji, przeznaczonych dla pracowników, o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy (tzw. paski płac oraz raporty typu RMUA),
 • Sporządzanie miesięcznych informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na potrzeby wewnętrzne Klienta,
 • Przygotowanie i przekazywanie do ZUS deklaracji ZUS DRA wraz z raportami imiennymi,
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnianiu i wynagrodzeniu,
 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON,
 • Sprawozdawczość GUS w zakresie wynagrodzeń,
 • Rejestracja w ZUS pracowników Klienta (dokumenty typu ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA),
 • Sporządzanie deklaracji rocznych PIT4R, PIT8A,
 • Realizacja czynności związanych z zajęciem wynagrodzeń,
 • Sporządzanie raportów dotyczących kosztów wynagrodzeń poszczególnych oddziałów,
 • Konsultacje w zakresie bieżących spraw kadrowo-płacowych,
 • Przygotowanie dokumentów związanych z ustalaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (Z-3, N-10, N-7),
 • Sporządzanie dla pracowników rocznych informacji o dochodach,
  (PIT-11) lub rocznych rozliczeń podatku (PIT-40).