Jednym z głównych profili działalności firmy Serwis Kadr jest realizacja projektów współfinansowanych ze środków  Unii Europejskiej. Nasza kadra posiada kwalifikacje i kompetencje niezbędne do rzetelnej realizacji projektów oraz doradztwa w zakresie możliwego pozyskania środków unijnych. Podczas realizacji projektów współpracujemy z doświadczonymi wykonawcami, nauczycielami, trenerami, którzy zapewniają najwyższą jakość oferowanych przez nas szkoleń i kursów.

Posiadamy duże doświadczenie w realizacji projektów unijnych dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w perspektywie finansowej 2007-2013. Możemy poszczycić się realizacją projektów szkoleniowych skierowanych do dzieci i młodzieży uczącej się oraz osób dorosłych. W ramach zrealizowanych przez nas projektów wsparcie skierowane było do osób zainteresowanych rozwijaniem kompetencji w zakresie języków obcych, informatyki oraz do osób bezrobotnych chcących powrócić na rynek pracy. Na polu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych możemy poszczycić się największymi sukcesami z racji podjęcia zatrudnienia przez znaczną część uczestników naszych projektów.

Nową perspektywę finansową rozpoczynamy od realizacji projektu „Mapa zawodowa – wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Mamy nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych, również i teraz pomożemy osobom niepracującym w zdobyciu nowych umiejętności, doświadczenia oraz, co najważniejsze, zatrudnienia.