„Nauka bez granic”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych
Poddziałanie 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ważne:

Informujemy osoby, które zdawały test kwalifikacyjny na wszystkie kursy językowe z poziomu B1B2 (średniozaawansowany), że wyniki rekrutacji na wszystkie ww. kursy zostaną ogłoszone w terminie pomiędzy 05.08.2013 r. do 09.08.2013 r.

Ważne!

W związku ze zbliżającymi się terminami rozpoczęcia kursów językowych na poziomach średniozaawansowanych informujemy, że:

 • termin wypełnienia testów poziomujących na kurs „Język angielski średniozaawansowany” upływa w dniu 28 czerwca 2013
 • termin wypełnienia testów poziomujących na kurs „Język niemiecki średniozaawansowany ” upływa w dniu 5 lipca 2013.

Informujemy, że osoby, które złożyły formularze zgłoszeniowe na ww. kursy i w powyższym terminie nie zgłosiły się do Biura Projektu w celu wypełnienia testów oraz nie skontaktowały się w celu ustalenia innego terminu , nie będą brane pod uwagę na etapie ostatecznego ustalania list uczestników kursów.  Jednocześnie informujemy, że test poziomujący z języka angielskiego przygotowany jest w sposób umożliwiający przyporządkowanie do poziomu średniozaawansowanego i zaawansowanego.

Zmiana terminu rozpoczęcia kursów językowych i komputerowych

Z przyczyn niezależnych od firmy Serwis Kadr, związanych ze zmianą stanowiska Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie finansowania projektów w ramach Poddziałania 9.6.2 POKL „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych”, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach wezwało wszystkie jednostki realizujące projekty szkoleniowe do renegocjacji zawartych umów. W związku z powyższym ulegnie zmianie termin rozpoczęcia kursów językowych na poziomie podstawowym.

Wstępnie planowany termin rozpoczęcia kursów na poziomie podstawowym, to marzec 2013.

Przepraszamy za – niezależne od nas – utrudnienia związane z przesunięciem terminem rozpoczęcia pierwszych szkoleń.

W dalszym ciągu zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.
O terminie rozpoczęcia kursów poinformujemy osoby zakwalifikowane telefonicznie oraz za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Szczegóły projektu „Nauka bez granic”
(w ramach Poddziałania 9.6.2 – Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych)

W ramach projektu będziemy realizować kursy i szkolenia z zakresu:

1. Języków obcych

 • język rosyjski, poziomy A1A2, B1B2, C1C2
 • język niemiecki, poziomy A1A2, B1B2, C1C2
 • język angielski, poziomy A1A2, B1B2, C1C2

Szczegóły:

 • Każdy z powyższych kursów trwa 120 godz. (np. kurs A1A2 zawiera w sobie 2 poziomy o łącznej ilości godzin równej 120 godz.)
 • Kursy językowe będą kończyć się formalną certyfikacją TELC.
 • Każdy uczestnik kursu otrzyma zestaw pomocy dydaktycznych (podręcznik, ćwiczenia, multimedia).
 • Kursy będą odbywać się w godzinach popołudniowych (tak, aby umożliwić udział w projekcie osobom pracującym)
 • Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu dla uczestników zamieszkałych poza Ostrowcem Św.

2. Szkoleń ICT – kursy komputerowe

 • szkolenia komputerowe ECDL Start
 • szkolenia komputerowe ECDL Core

Szkolenia komputerowe będą kończyć się formalną certyfikacją ECDL
Planowane rozpoczęcie projektu: styczeń 2013 r.

Kursy i szkolenia będą odbywać się na terenie Ostrowca Św.
Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie osoby, które spełniają poniższe kryteria:

 • mieszkają lub uczą się lub pracują na terenie powiatu ostrowieckiego
 • są w grupie wiekowej od 18 do 64 roku życia

Projekt skierowany jest zarówno do osób pracujących jak i osób bezrobotnych, rolników, osób z niepełnosprawnością.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o kontakt mailowy: anna.bancerowska@serwiskadr.pl W wiadomości prosimy o określenie zainteresowania konkretną tematyką szkoleniową, wstępne określenie statusu (osoba pracująca, bezrobotna, rolnik) oraz podanie numeru telefonu, pod którym możemy się z Państwem kontaktować .

Więcej szczegółów dotyczących realizacji projektu uzyskają Państwo w naszym biurze w Ostrowcu Św. na ul. Iłżeckiej 20.
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 41 389 49 00.

Dokumenty Zgłoszeniowe dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:

Poniżej zamieszczamy dokumenty zgłoszeniowe dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie.
Wypełnione i podpisane formularze należy dostarczyć (osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej) do Biura Projektu ( Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 20, Serwis Kadr) w godz. 08.15 – 15.30. Osoby zainteresowane osobistym dostarczeniem dokumentów w innych godzinach, niż podane powyżej, prosimy o kontakt telefoniczny ( 41 389 49 00).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu:

Regulamin Projektu