„Nauki Ścisłe – Twoją Przyszłością”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Od 1 marca rozpoczynamy realizację  projektu dla Uczniów i Uczennic klas II i III PG w Bodzechowie pn. „Nauki Ścisłe – Twoją Przyszłością”.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wykształcenia 12 Uczennic i 8 Uczniów PG
w Bodzechowie
poprzez aktywizujące zajęcia z fizyki i chemii oraz promocja nauk ścisłych i ich znaczenia w wyborze drogi zawodowej

Wszystkim Uczestnikom i Uczestniczkom projektu oferujemy:

 • Koło zainteresowań z fizyki dla 10 osób (6Dz/4Ch) 
 • Koło zainteresowań z chemii dla 10 osób (6Dz/4Ch)
  Podczas których uczniowie będą prowadzić doświadczenia, obserwacje, dyskusje i projekt grupowe

Zostanie zorganizowana również:

 • Wycieczka na Festiwal nauki do Krakowa w maju
 • Impreza naukowa pn. „Nauki Ścisłe – Twoją Przyszłością” podsumowująca dokonania Uczestników projektu

Wszyscy uczniowie otrzymają od nas:

 • Zestawy promocyjne
 • Materiały dydaktyczne 
 • Odtwarzacze mp3 za aktywne uczestnictwo w zajęciach !!!

Zapewniamy również poczęstunek i transport po zajęciach

Dodatkowo szkoła zostanie doposażona na potrzeby projektu w laptop oraz projektor.

Udział w projekcie Uczniów i Uczennic klas II i III przyczyni się do podniesienia atrakcyjności nauczania przedmiotów ścisłych w PG w Bodzechowie i posłuży do stworzenia modelowych planów lekcji, które w przyszłości będą wykorzystane w podstawie programowej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany na podstawie umowy zawartej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

REKRUTACJA

Od 1 marca przyjmujemy zgłoszenia do projektu „Nauki Ścisłe – Twoją Przyszłością”.

Nabór skierowany jest do Uczniów i Uczennic klas II i III PG w Bodzechowie, którzy z własnej inicjatywy chcą rozwinąć swoje umiejętności z zakresu fizyki lub chemii.

Aby zgłosić się do udziału w projekcie wystarczy pobrać Formularz Zgłoszeniowy z sekretariatu szkoły lub ze strony, przekazać rodzicom/opiekunom prawnym do wypełnienia i złożyć go w siedzibie szkoły.

UWAGA!!! DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Rekrutacja prowadzona będzie w marcu do momentu zamknięcia Listy Uczestników projektu. Osoby, które złożą formularz po tym terminie zostaną wpisane na Listę Rezerwową i po rezygnacji jednego z Uczniów, będą mogli uczestniczyć w projekcie.

Przed rozpoczęciem zajęć zostanie zorganizowane spotkanie z rodzicami/opiekunami Uczestników projektu w celu podpisania Deklaracji Uczestnictwa Ucznia oraz Oświadczeń.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu – koło zainteresowań z fizyki:

 1. Magdalena Wielgus
 2. Katarzyna Maj
 3. Oliwia Wilczyńska
 4. Aneta Majewska
 5. Ania Witkowska
 6. Katarzyna Krakowiak
 7. Artur Grzybowski
 8. Mateusz Podkowa
 9. Jacek Szwagierczak
 10. Dawid Madej

Lista rezerwowa:

 1. Natalia Smalera
 2. Karolina Bień


Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu – koło zainteresowań z chemii:

 1. Paweł Gromek
 2. Jan Jareński
 3. Marta Zamiela
 4. Paulina Góra
 5. Sylwia Kaczyńska
 6. Katarzyna Zięba
 7. Aneta Kamińska
 8. Anna Malinowska
 9. Patryk Chuchała
 10. Dominik Tworek

Lista rezerwowa:

 1. Karolina Zielińska

REALIZACJA

Do chwili obecnej (16 maja 2011 r.) odbyło się 9 spotkań w ramach koła zainteresowań z fizyki oraz 9 spotkań w ramach koła zainteresowań z chemii.
Dzieci otrzymały w ramach projektu pomoce dydaktyczne w postaci książek „Encyklopedia Naukowa – Odkrywaj, Poznawaj” oraz słowniki z chemii i fizyki.
Dodatkowo każde koło zainteresowań zostało wyposażone w pomoce naukowe:  zestaw odczynników chemicznych oraz pomoce dla fizyki (półule magdeburskie, siłomierze, et.).

Wyjazd uczestników na Festiwal Nauki w Krakowie

W ramach projektu „Nauki Ścisłe – Twoją Przyszłością” uczniowie uczęszczający na zajęcia w ramach kół zainteresowań z fizyki i chemii wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym ( w dniu 14 maja 2011 r.) do Krakowa. Uczestniczyli w szeregu imprez zorganizowanych w ramach Festiwalu Nauki, który został przygotowany przez prestiżowe krakowskie wyższe uczelnie.

Pierwszym punktem programu była wizyta w Muzeum Inżynierii Miejskiej, gdzie uczniowie zapoznali się z historią techniki i komunikacji miejskiej. Można było zajrzeć do wnętrza Syrenki – najpopularniejszego modelu polskiego auta lat 60 XX wieku oraz z bliska obejrzeć tramwaj.

Dodatkowo uczniowie mogli swoją wiedzę teoretyczną z dziedziny konstrukcji wykorzystać w praktyce. Zbudowali swój własny model poduszkowca! Jego działanie sprawdzili osobiście i jak widać świetnie się przy tym bawili.