„Nowe oblicze nauk ścisłych w PG Bidzinach”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Od 1 marca rozpoczynamy realizację projektu dla Uczniów i Uczennic klas II i III PG w Bidzinach pn. „Nowe oblicze nauk ścisłych w PG w Bidzinach”.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wykształcenia 6 Uczennic i 9 Uczniów PG
w Bidzinach
poprzez aktywizujące zajęcia z fizyki i chemii oraz promocja nauk ścisłych i ich znaczenia w wyborze drogi zawodowej

Wszystkim Uczestnikom i Uczestniczkom projektu oferujemy:

 • Koło zainteresowań z fizyki i chemii dla 15 osób (6Dz/9Ch)
  Podczas których uczniowie będą prowadzić doświadczenia, obserwacje, dyskusje i projekt grupowe

Zostanie zorganizowana również:

 • Wycieczka na Festiwal nauki do Krakowa w maju
 • Impreza naukowa pn. „Nowe oblicze nauk ścisłych w PG w Bidzinach” podsumowująca dokonania Uczestników projektu

Wszyscy uczniowie otrzymają od nas:

 • Zestawy promocyjne
 • Materiały dydaktyczne 
 • Odtwarzacze mp3 za aktywne uczestnictwo w zajęciach !!!

Zapewniamy również poczęstunek i transport po zajęciach.

Dodatkowo szkoła zostanie doposażona na potrzeby projektu w laptop oraz projektor.

Udział w projekcie Uczniów i Uczennic klas II i III przyczyni się do podniesienia atrakcyjności nauczania przedmiotów ścisłych w PG w Bidzinach i posłuży do stworzenia modelowych planów lekcji, które w przyszłości będą wykorzystane w podstawie programowej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany na podstawie umowy zawartej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

REKRUTACJA

Od 1 marca przyjmujemy zgłoszenia do projektu Nowe oblicze nauk ścisłych w PG w Bidzinach”.

Nabór skierowany jest do Uczniów i Uczennic klas II i III PG w Bidzinach, którzy z własnej inicjatywy chcą rozwinąć swoje umiejętności z zakresu fizyki oraz chemii.

Aby zgłosić się do udziału w projekcie wystarczy pobrać Formularz Zgłoszeniowy z sekretariatu szkoły lub ze strony, przekazać rodzicom/opiekunom prawnym do wypełnienia i złożyć go w siedzibie szkoły.

UWAGA!!! DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Rekrutacja prowadzona będzie w marcu do momentu zamknięcia Listy Uczestników projektu. Osoby, które złożą formularz po tym terminie zostaną wpisane na Listę Rezerwową i po rezygnacji jednego z Uczniów, będą mogli uczestniczyć w projekcie.

Przed rozpoczęciem zajęć zostanie zorganizowane spotkanie z rodzicami/opiekunami Uczestników projektu w celu podpisania Deklaracji Uczestnictwa Ucznia oraz Oświadczeń.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu:

 1. Głąb Jarosław
 2. Goraj Ewelina
 3. Kasza Łukasz
 4. Krechowiak Damian
 5. Kwiatkowska Maja
 6. Lipiec Piotr
 7. Moroń Magda
 8. Piotrowska Julita
 9. Sroczyński Ireneusz
 10. Wiśniewski Adrian
 11. Wojciechowska Magdalena
 12. Wojciechowska Monika
 13. Wójcik Michał
 14. Wójcik Paweł
 15. Żabko Krzysztof


Lista rezerwowa:

 1. Gierczak Zuzanna
 2. Piątek Kinga
 3. Paruch Angelika
 4. Spadło Agnieszka
 5. Zemsta Paulina

REALIZACJA

Do chwili obecnej (16 maja 2011 r.) odbyło się 5 spotkań w ramach koła zainteresowań z fizyki oraz 4 spotkania w ramach koła zainteresowań z chemii.
Dzieci otrzymały w ramach projektu pomoce dydaktyczne w postaci książek „Zbiór zadań wielopoziomowych z fizyki dla gimnazjum”, „Chemia dla gimnazjalistów. Zadania od łatwych do trudnych” oraz „Małe tablice fizyka” i „Małe tablice chemia”.
Dodatkowo każde koło zainteresowań zostało wyposażone w pomoce naukowe:  zestaw odczynników chemicznych oraz pomoce dla fizyki (półule magdeburskie, siłomierze, zestaw amperomierzy trzyzakresowych, etc.).
W ramach projektu, szkoła została doposażona w laptop oraz projektor, które służą skuteczniejszemu prowadzeniu spotkań „młodych naukowców”.

Wyjazd uczestników na Festiwal Nauki w Krakowie

W ramach projektu „Nowe oblicze nauk ścisłych w PG w Bidzinach” uczniowie uczęszczający na zajęcia w ramach kół zainteresowań z fizyki i chemii wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym do Krakowa. Uczestniczyli w szeregu imprez zorganizowanych w ramach Festiwalu Nauki, który został przygotowany przez prestiżowe krakowskie wyższe uczelnie.

Uczniowie odwiedzili Muzeum Inżynierii Miejskiej, gdzie zapoznali się z historią techniki i komunikacji miejskiej. Można było zajrzeć do wnętrza Syrenki – najpopularniejszego modelu polskiego auta lat 60 XX wieku, z bliska obejrzeć tramwaj oraz poznać setki różnych zastosowań koła na przestrzeni wieków.

Młodzi badacze nie poprzestali jednak na odbiorze informacji teoretycznych i sami przystąpili do działania. Postanowili odpowiedzieć na pytanie co może powstać z połączenia krzesła i odkurzacza przy zastosowaniu odpowiednich praw fizyki? Odpowiedź jest jasna – poduszkowiec! Młodzi konstruktorzy sami stworzyli model tego niezwykłego pojazdu a następnie poddali go jeździe próbnej. Testowanie sprzętu przebiegło pomyślnie i sprawiło konstruktorom wiele radości.

Następnie młodzi naukowcy przemieścili się (ale już nie przy użyciu poduszkowca) na Krakowski Rynek Główny, który na czas Festiwalu zmienił się w prawdziwy poligon doświadczalny. Były eksperymenty, pokazy a nawet wybuchy (oczywiście kontrolowane). Uczniowie mogli na własne oczy zaobserwować doświadczenia, których wykonanie w warunkach domowych czy szkolnych byłoby całkowicie niemożliwe.

Pełni wrażeń, wiedzy, nowych doświadczeń i pomysłów na własne eksperymenty młodzi badacze powrócili do domów. Może wkrótce zdobyta przez nich wiedza zaowocuje powstaniem innowacyjnych projektów naukowych?
Życzymy powodzenia!

Piknik Naukowy w PG w Bidzinach – 14 czerwca 2011 r.