„Kuchnia regionalna promocją Nowej Słupi”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Od 1 września 2012 r. rozpoczynamy realizację projektu „Kuchnia regionalna promocją Nowej Słupi” w ramach działania 9.5

Celem projektu jest zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie kształcenia przez całe życie na terenie gminy Nowa Słupia.

Wszystkim Uczestnikom i Uczestniczkom w ramach projektu oferujemy bezpłatny udział w poniższych działaniach:

 • szkolenie Kuchnia Regionalna Gór Świętokrzyskich
 • szkolenie z BHP oraz Pierwszej Pomocy
 • szkolenie z autoprezentacji
 • szkolenie profesjonalnej obsługi klienta
 • wyjazd studyjny do stowarzyszenia promującego produkty regionalne oraz agroturystykę
 • Regionalny Piknik Kulinarny – przygotowanie przez Uczestników / Uczestniczki projektu regionalnych potraw

Wszyscy Uczestnicy i Uczestniczki projektu otrzymają w ramach projektu:

 • zestawy promocyjne
 • materiały dydaktyczne ( książki kucharskie, etc. )

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany na podstawie umowy zawartej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

REKRUTACJA

Od 1 września 2012 przyjmujemy zgłoszenia do projektu Kuchnia regionalna promocją Nowej Słupi”.

Nabór skierowany jest do:

 • osób zatrudnionych w rolnictwie
 • osób 50+
 • osób niepracujących
 • kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka

UWAGA!!! DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Rekrutacja prowadzona będzie we wrześniu do momentu zamknięcia Listy Uczestników projektu. Osoby, które złożą formularz po tym terminie zostaną wpisane na Listę Rezerwową i po rezygnacji jednego z Uczestników, będą mogli uczestniczyć w projekcie.

Przed rozpoczęciem projektu zostanie zorganizowane spotkanie z Uczestnikami projektu w celu podpisania Deklaracji Uczestnictwa oraz Oświadczeń.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!

Aby zgłosić się do udziału w projekcie wystarczy pobrać, wypełnić i przekazać wnioskodawcy ( w formie elektronicznej lub w biurze projektu ) Formularz Zgłoszeniowy:

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu:

 1. Sylwia Alina Bolewska
 2. Katarzyna Anna Bonar
 3. Anna Duś
 4. Edyta Marta Gadowska
 5. Anna Jop
 6. Andrzej Kot
 7. Irmina Maliszewska
 8. Jarosław Jerzy Maliszewski
 9. Dorota Mendak
 10. Zdzisław Wąworek
 11. Joanna Zuzanna Mordon
 12. Małgorzata Ewa Przemyska
 13. Monika Wróblewska
 14. Grażyna Raczyńska
 15. Janina Trepka


Lista rezerwowa:

 1. Jolanta Kozłowska
 2. Aleksandra Jolanta Maliszewska
 3. Danuta Niezgoda

Aktalności

 • 3 października 2012 odbyło się pierwsze, otwierające projekt, spotkanie.

W spotkaniu brali udział uczestnicy projektu, przedstawiciel gminy Nowa Słupia w osobie wójta gminy Nowa Słupia, Pana Wiesława Gałki, przedstawiciele Świętokrzyskiego Towarzystwa Agroturystycznego „Łysogóry” oraz osoby reprezentujące firmę Serwis Kadr ( Tomasz Mazur oraz Anna Bańcerowska).

Przedstawiamy Państwu dziennikarską relację z oficjalnego otwarcia projektu – link do strony gminy Nowa Słupia

 • Zdjęcia z wyjazdu szkoleniowego do Stowarzyszenia Slow Food Polska pod Krakowem oraz z praktycznej części szkolenia „Kuchnia Regionalna Gór Świętokrzyskich”
 • Zdjęcia z konkursu „Na Świętego Marcina najlepsza gęsina” w Chmielniku, w którym uczetniczka naszego projektu – Pani Edyta Gadowska – zajęła II miejsce.

Tradycyjnie świętokrzyskie przepisy na dania z gęsiny, zaprezentowane na ww. konkursie, zostały udoskonalone w ramach wyjazdu szkoleniowego do Stowarzyszenia Slow Food.