Twoja Kwalifikacja

edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych
Projekt „Twoja Kwalifikacja – edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych” realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

„Projekt „Twoja Kwalifikacja – edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych”

Wsparciem objęte zostaną osoby:

 • osoby dorosłe z terenu powiatu ostrowieckiego

Oferowane kursy :

 • Kurs „Operator suwnic SI i SII + zapinacz hakowy”
 • Kurs „Operator wózka widłowego II WJO”
 • Kurs „Operator wózka widłowego I WJO”
 • Kurs „Operator Żurawia Przenośnego HDS IIŻ”
 • Kurs ” Operator Żurawia/Dźwigu samojezdnego II Ż”
 • Kurs „Operator podnośników nożycowych”
 • Szkolenie „SEP G1”
 • Kurs „Operator koparko-ładowarki kl III”
 • Kurs „Kadry i płace”
 • Kurs „Obsługa kasy fiskalnej”

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!

Rekrutacja prowadzona będzie od stycznia do czerwca 2019r.


Zapytania ofertowe:

Kurs „Operator suwnic SI i SII + zapinacz hakowy”

pdf-icon-small Kurs: Operator suwnic SI i SII + zapinacz hakowy

Protokoły z otwarcia ofert:

pdf-icon-small Protokół z otwarcia ofert: Operator suwnic SI i SII + zapinacz hakowy

Wyniki:

pdf-icon-small Wybór: Operator suwnic SI i SII + zapinacz hakowy