Praca 30+

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy; Numer i nazwa Działania: RPSW.10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia; Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe), współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Projekt Praca 30+
Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia

Wsparciem objęte zostaną osoby:

  • Projekt skierowany jest do długotrwale bezrobotnych mieszkańców powiatu ostrowieckiego powyżej 29 roku życia
  • Osoby dorosłe z powiatu ostrowieckiego
  • Kursy zawodowe
  • Płatne staże

Oferowane kursy :

  • Kurs Spawacz MAG i TIG
  • Kurs Magazynier z obsługą wózka widłowego
  • Kurs Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej
  • Kurs Pracownik ds. kadr i płac
  • Kurs Operator obrabiarek CNC

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!

Rekrutacja: od 07 października do 31 października 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy

Przebieg projektu:

Doradztwo zawodowe: listopad, grudzień 2019 r,

Kursy zawodowe: styczeń – marzec 2020 r.

Staże zawodowe: kwiecień – lipiec 2020 r.


Zapytania ofertowe:

Zapytanie – Pośrednik Pracy

Pośrednik pracy

Protokół z otwarcia ofert

Wyniki Pośrednik

Zapytanie – Doradca zawodowy

Doradca Zawodowy

Protokół z otwarcia ofert

Wyniki Doradca

Zapytanie – Szkolenia

Zapytanie ofertowe: szkolenia

Zapytanie ofertowe: szkolenia załączniki

Protokół z otwarcia ofert na szkolenia zawodowe

Wyniki procedury: szkolenia

Rozeznania rynku

Rozeznanie – badania lekarskie

Rozeznanie – badania lekarskie – załączniki

Rozeznanie – catering

Rozeznanie – catering – załączniki